Ungesats og aktive tilbud - vejen til beskæftigelse? Ungesats and aktive tilbud - the way to employment?

Josefine Højerup, Mia Tjørnum, Amalie Kirk, Kristine Steensen, Amanda Æbelø & Mia Olsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt har til formål at undersøge hvorvidt kontanthjælpsreformens to tiltag, ungesatsen og de aktive tilbud, vil få unge mellem 25-29 år i beskæftigelse. Ungesatsen er en reduktion på de unges rådighedsbeløb, og aktive tilbud er et krav om at arbejde for kontanthjælpen. Vi tager udgangspunkt i forskningsoversigten ”Ledighed og incitamentseffekter – Hvad ved vi?” af Sanne Lund Clement & Jørgen Goul Andersen som beskriver økonomiske incitamenter og ikke-økonomiske motiver, som værende vigtige faktorer for arbejdsmotivationen og dermed overgangen til beskæftigelse. Effekterne af de økonomiske incitamenter, i dette tilfælde ungesatsen, underbygges af teorien Homo Oeconomicus, Motivation Crowding Theory og interviewet med Lotte Svilling. Effekterne af ikke-økonomiske motiver, i dette tilfælde de aktive tilbud, underbygges af Axel Honneths anerkendelsesteori og Lotte Svilling. Ud fra dette empiriske og et teoretiske perspektiv vil de unge komme i beskæftigelse. Den nuværende jobsituation er dog én af de barrierer som hindre denne. Det konkluderes, at ungesatsen og de aktive tilbud, på baggrund af en udvidet jobsøgning, får mange af de unge ledige i kortvarig beskæftigelse, idet den indre motivation mangler. Det skal også nævnes, at flere unge ledige vil komme i vedvarende beskæftigelse som følge af kontanthjælpsreformen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2013
VejlederePeter Mølgaard Nielsen

Emneord

  • anerkendelse
  • aktive tilbud
  • motivation
  • krænkelse
  • økonomiske incitamenter
  • arbejdsmotivation
  • kontanthjælpsreformen 2013
  • ungesats
  • ikke-økonomiske motiver
  • Honneth