Unges valg af ungdomsuddannelse: Unges uddannelsesvalg i Danmark

Tobias Mejdahl Siig, Mai Pedersen, Eric Rüfenacht Mogensen, Ole Bisp Rasmussen, Nashwan Al-Zyadi & Kiki Nielsen

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Denne opgave belyser unges ungdomsuddannelsesvalg i Danmark. Det primære fokus i
opgaven er hvorfor de unge fravælger erhvervsuddannelserne, da der er en mangel på
erhvervsuddannede. Den har til formål at undersøge, hvilke faktorer der har en påvirkning
når det kommer til beslutningsprocessen. Opgaven belyser emnet gennem empiri,
herunder rapporter omhandlende uddannelsesvalg og teori af Bourdieu i form af
kapitalbegreberne. Opgaven har ydermere belyst, hvad der bliver gjort fra den politiske
side, for at gøre erhvervsuddannelser mere attraktive, og om disse tiltag er optimale. Dette
projekt tager bl.a. udgangspunkt i, hvilken rolle faktorer som familie, geografi, vejledning
m.fl. spiller, når det kommer til unges uddannelsesvalg. Dette leder til konklusionen at
unges valg af uddannelse, generelt er påvirkede af flere udefrakommende faktorer. De
unge er rationelle i deres uddannelsesvalg og vælger derfor de uddannelser, de tror åbner
flest muligheder for dem. Mange af de unge fravælger erhvervsuddannelserne, da der
generelt er manglende oplysning om de videregående muligheder.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2018
Antal sider61
VejledereKristine Juul