Unges uddannelsesmuligheder i udkantsdanmark – En kritisk psykologisk undersøgelse: Når deltagelse handler om mere end geografi: En kritisk psykologisk undersøgelse: Når deltagelse handler om mere end geografi

Aldina Gabela & Annette Errebo Winther

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Unges uddannelsesmuligheder i udkantsdanmark - En kritisk psykologisk undersøgelse: Når deltagelse handler om mere end geografi Vores specialeafhandling har til formål at undersøge, hvilke deltagelsesmuligheder unge i Lolland Kommune har i forhold til en videregående uddannelser samt, hvilken betydning deres livssituation har i denne sammenhæng. Herunder er vores ambition konkret at undersøge, hvilken indflydelse Lolland har som geografisk sted samt, hvordan andre faktorer såsom socio-materielle relationer og samfundsmæssige betingelser har af betydning for elevernes valg af videregående uddannelse. Specialets relevans skal ses i lyset af de politiske debatter, der har været på uddannelsesområdet, herunder aktuelle forskningsundersøgelser og statistiske rapporter, der tilsammen har problematiseret, at geografi og forældrenes uddannelsesbaggrund har betydning for unges valg af videregående uddannelse. Specialets empiriske materiale bygger på seks individuelle semistrukturerede livsverdensinterviews, hvilket er udført i samarbejde med gymnasieelever fra to gymnasier beliggende i Lolland Kommune. Specialets forskningsinteresse er teoretisk og metodisk blevet undersøgt ud fra en kritisk psykologisk tilgang, hvilket betyder, at fokus er rette mod at belyse elevernes individuelle oplevelser og historier, som er en del af deres daglige livsførelse. Derudover vil vi udvide og komplimentere den kritisk psykologiske kontekstforståelse med et perspektiv på steder, der gør op med den mere gængse måde at tænke steder på. I den forbindelse vil teoretikere som Ole Dreier(1979, 1999, 2006, 2011), Jean Lave & Etienne Wenger(1991(2003), 1999) og Doreen Massey(1994, 1995, 2005) udgør specialets primære litterære kilder. Analytiske hovedtemaer som ressourcer og medlemskab, steders betydninger, socio-materielles betydninger samt uddannelsespres og det meningsgivende, er fundet relevante i studiet heraf. Med henblik på at sætte vores interviewpersoners oplevelser i en bredere samfundsmæssig kontekst, udgør disse fundne temaer grundlaget for en diskussion af de betingelser, begrundelser og betydninger, der kan ligge til grund for de unges valg af videregående uddannelse. Til slut konkluderer specialet, at elevernes deltagelsesmuligheder i uddannelsessystemet og valg af videregående uddannelse er præget af deres tidligere erfaringer, som de har opnået i henholdsvis folkeskole - og gymnasiekonteksten. Den daglige livsførelse, de handlesammenhænge og kontekster de før har indgået i, påvirker den måde de vælger deres videregående uddannelse på. Derudover er deres uddannelsesvalg præget af de samfundsmæssige betingelser de møder som unge gymnasieelever. Dog er det vigtigt at understrege, at disse unge, på af trods betingelserne, er aktive medskabere i deres liv, hvor deres stræben efter at opfylde egne behov har vist sig at være mindst ligeså vigtig.

UddannelserPsykologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2017
Antal sider99
VejledereAnders Emil Wulff Kristiansen