Unges faldende organisationsgrad i restaurationsbranchen

Carmen Louise Refslund Andersson & Caroline Würtz Christensen

Studenteropgave: Bachelorprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger hvorfor unge i risikosamfundets organisationsgrad falder, og hvilke problem-stillinger det rejser for restaurationsbranchen fagforening – 3F. Vores forskningsdesign er primært bygget op om kvalitativ empiri i form af interviews med eksperter, unge i restaurationsbranchen og et observationsstudie. Sekundært benytter vi os af kvantitativ empiri i form af statistikker. I sam-menspil med empirien vil det teoretiske niveau, tage udgangspunkt i Ulrich Becks forståelse af risi-kosamfundet, og den tilhørende individualisering. Vi går til analysen med en induktiv tilgang, da vi arbejder med udgangspunkt i empirien. Med analyserne kommer vi frem til, at det kan være svært, at præcisere hvorfor unges organisationsgrad falder. En del af udviklingen kan muligvis skyldes individualiseringen, udviklingen af arbejdsmarkedet og generationerne. Derudover kan vi konklude-re, at den faldende organisationsgrad kan skabe problemer for 3F i fremtiden, hvis de unges organi-sationsgrad forsat falder. Hvilket vil kunne medføre faldende forhandlingsevne på det danske ar-bejdsmarked. Samtidig kan de studerende som arbejder i restaurationsbranchen anses som et pro-blem for 3F, da de har en tendens til at være uorganiserede, og at tage jobbene med dårlig løn og forhold. Derfor er det vigtigt for 3F at få organiseret de studerende, for at have opbakning og kun-ne sørge for gode forhold i branchen.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2017
Antal sider66
VejledereSusanne Klausen

Emneord

 • 3F
 • Fagforening
 • Unge
 • Organisationsgrad
 • Fagbevægelsen
 • Risikosamfundet
 • Individualisering
 • Generationer
 • Restaurationsbranchen
 • Det Faglige Hus
 • Det senmoderne samfund