Unge på museum

Stine Lea Larsson, Cecilie Storm Fribæk, Bülbül Tüzün, Pernille Skafte, Celina Jarnit Petersen, Isa Østergaard Aurvig, Josefine Aia Arnesen & Maja Rahbek Berg Nielsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i problemstillingen omhandlende unge mellem 20-29 år, som en underrepræsenteret gruppe på de danske museer. Med afsæt i en brugerundersøgelse fra Kulturarvsstyrelsen, der dokumenterer denne tendens, fokuseres der i projektet på et enkelt museum, Statens Museum for Kunst. Museet fungerer som projektets case, og er genstand for en undersøgelse af, hvordan museet som institution kan tiltrække flere unge besøgende. Projektets samlede undersøgelse vil bestå af to dele, et kvalitativt interview og en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne fra den indsamlede empiri analyseres på baggrund af teorier indenfor markedsføring og museumsoplevelse. Afslutningsvis diskuteres det, hvorledes Statens Museum for Kunst kan tiltrække det unge publikum.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato14 jun. 2011
VejledereKarin Elisabeth Gottlieb

Emneord

  • museum
  • markedsføring