Unge på Flugt - Et læringsrollespil: Youth on the Run - An Edu-Larp

Lasse Lund Skovsgaard

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Dette speciale belyser læringsrollespillet; ‘Unge på Flugts’ potentiale til at anskueliggøre og aktualisere komplekse og fremmedartede problemstillinger, som ikke relaterer sig direkte til den personlige livsverden. Denne effekt stræber UPF efter at opnå ved igennem 24 timer at lade deltagerne indtage rollerne som somaliske flygtninge, der søger imod Danmark for at opnå asyl. Metodisk anvendes en blanding af kvalitative og kvantitative fremgangsmåder i form af flere spørgeskemaundersøgelser, opfølgende semistrukturerede interviews samt et mindre omfang af praksisobservationer. Der ud over trækkes der i høj grad på de såkaldte ‘Knudepunktsbøger’, samt anden rollespilsrelateret forskningslitteratur. Hertil kommer David A. Kolb og Ole Dreiers syn på personlige og sociale læreprocesser. På baggrund af den producerede empiri kan det påvises, at Unge på Flugt for en stor del af deltagernes vedkommende synes at være medvirkende til en øget indsigt i de vilkår, der gør sig gældende indenfor flygtninge- og asylområdet. Hertil kommer en direkte afledt empatifølelse med reelle flygtninge, samt en mere positiv holdningsmæssig indstilling.

UddannelserPerformance-design, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2016
VejledereBjørn Laursen

Emneord

 • Kropslig læring
 • Læring
 • Situeret læring
 • Flygtninge
 • Liminoid
 • Rollespil
 • Læringsrollespil
 • Unge på Flugt
 • Erfaring
 • Perspektiver
 • Empati
 • Performance