Unge og uddannelsesvalg

Anne Sparresø Merklin, Anna-Sofie Bruun, Camilla Toft Hansen & Caroline Berendt

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Med udgangspunkt i en diskursanalytisk tilgang søger dette projekt at opnå en forståelse for, hvordan unge i 3.g. tilskriver valget af videregående uddannelse og det naturvidenskabelige felt mening. Dette skal anvendes til at udarbejde anbefalinger til kommunikationsmateriale med fokus på naturvidenskabelige uddannelser. Med afsæt i et online-spørgeskema og forskning på feltet udførtes fire fokusgruppeinterview med unge 3.g. elever på Rødkilde Gymnasium i Vejle og Ordrup Gymnasium i Gentofte. Dataen fra fokusgruppeinterviewene belyser i kombination med forskning på feltet og relevante teoretiske indspark fra Bronwyn Davies, Anthony Giddens og Pierre Bourdieu, at unge 3.g.’ere finder uddannelsesvalget komplekst og oplever at skulle opnå samhørighed mellem forskellige indre og ydre parametre, herunder personlige interesser, de specifikke uddannelser indhold, fremtidsscenarier og prægning fra omgangskredsen. Derudover opleves det, at de unge tilskriver det naturvidenskabelige felt og de naturvidenskabelige positioner forskellig mening alt efter egne oplevelser med feltet. Analysen udmynder i fem personaer, hvor to personaer vurderes at være de primære målgrupper. Det konkluderes, at disse personaer er meget forskellige, hvad angår værdier og interesser, hvorfor kommunikationsmateriale henvendt disse skal udarbejdes forskelligt og betone elementer, som de hver især kan relatere til.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato30 dec. 2014
VejledereKasper Bering Liisberg

Emneord

  • unge
  • uddannelse