Unge og sundhed - et studie af unges forhold til De 8 kostråd: Youth and health

Malene Nørgaard, Sally Christensen, Anders Halkjær Laursen, Setisemhar Istefanos, Karen Vibeke Crone & Signe Dalsgaard Thomsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet beskriver, hvilken betydning forældre, venner og skolen har på unges forhold til sundhed. Problemstillingen i dette projekt er, at på trods af stort fokus på sundhed, er antallet af overvægtige og fede mennesker stigende, og risikoen for at fortsætte livsstilen fra ungdommen og ind i voksenlivet er stor. Hvorfor vælger unge at tage, eller ikke at tage Sundhedsministeriets 8 kostråd til sig? Dette undersøges ved brug af spørgeskemaer og kvalitative interviews i en 8. klasse. Teorierne der inddrages er, Albert Banduras social læringsteori samt hans teori om personlig kontrol. Projektet inddrager endvidere teori fra Thomas Ziehe og kompetencebegrebet, der omhandler dét at være ung i det moderne samfund.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato23 jun. 2008

Emneord

  • Albert Bandura
  • De 8 kostråd
  • Sundhed
  • Thomas Ziehe
  • Unge