Unge indvandrermænds tillid og mistillid itl politiet

Laura Lindstrøm Nielsen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Det konkluderes, at en generelt oplevelse af uretfærdighed har en stor betydning for tillid. Uretfærdigheden kommer til udtryk gennem vurderet racisme når der tales om konkrete episoder. Når der tales principielt om politiet refereres der til strukturelle uretfærdigheder, i straffesystemets indretning, og til og strukturel og konkret racisme i det danske samfund. På baggrund af dette argumenteres der for, at vurderinger af politiets til-lidsværdighed fortages gennem iagttagelsesforskelle, som forudsætter en ulige magtfordeling mellem en minoritet og en majoritet. Det har den konsekvens for tillidsvurderingerne, at tilliden konstitueres som en minoritets mistillid til majo-ritetens forventede diskriminerende adfærd. Forventningerne til fremtidig ad-færd trækkes på erfaringer, som ikke kun er egne erfaringer med det danske po-liti. Således konstitueres tillid til politiet, hvor tillid ses som forventningen til den andens adfærd, ud fra egne og andres oplevelser med diskrimination fra andre repræsentanter for majoriteten, fx venner eller afroamerikanske borgeres møde med det amerikanske politi, samt af en mistillid til stater, herunder den danske stats adfærd i Mellemøsten.

UddannelserKultur- og Sprogmødestudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2015

Emneord

  • Tillid
  • Politi
  • Diskrimination
  • Indvandrermænd
  • Luhmann
  • Mistillid