Unge i krig - Bagsiden af medaljen: - en undersøgelse af legitimiteten af, at sende unge, risikovillige mænd i krig

Josephine Michele Marcher & Katrine Damkvist

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Resumé

Denne undersøgelser søger svar på problemformuleringen: ”I hvor høj grad er det legitimt at sende unge mennesker i krig på et uoplyst grundlag, og kan de unge mennesker se konsekvenserne af deltagelse i krig?”
Mange danske soldater vender hjem fra krig med traumatiserende oplevelser i bagagen, som for nogen udvikler sig til den psykiske diagnose Post Traumatisk Stress Syndrom, som kan påvirke veteranernes liv, i sådan en grad, at dagligdagen bliver en kamp for den enkelte. Nogle får det bedre, andre ser ikke anden udvej end at gøre en ende på livet. På baggrund af dette ser vi et paradoks i, at unge tager så skæbnesvangert et valg om lade sig udsende, på trods af disse konsekvenser. Dette rejser spørgsmålet, om Forsvaret oplyser de kommende udsendte grundigt nok, således at de unge kan tage valget på et oplyst grundlag.
Svaret på problemformuleringen søges gennem teorier om risikovillighed, anerkendelse og legitimitet. Disse sættes op mod ekspert-­‐ og livsverdensinterview. Eksperterne bidrager med deres ekspertise på området, og unge kommende udsendte, og to veteraner med PTSD, bidrager med deres syn på, hvor godt eller dårligt, Forsvaret oplyser om de psykiske konsekvenser, som en udsendelse kan medføre, og hvorvidt dette lå i deres overvejelser før de skulle udsendes.
Konklusionen peger på, at Forsvaret som organisation er legitim i kraft af tradition, rationalitet og legalitet, samt den karismatiske legitimitet internt i Forsvaret. Dog konkluderes det også at oplysningen omkring krigens psykiske konsekvenser for den enkelte, er mangelfuld. Desuden er de unge mænd i alderen 18 til 25 år særdeles risikovillige og er derfor ikke i stand til at se de fremtidige konsekvenser af deres valg, og der findes hos informanterne en udbredt ´det sker ikke for mig’-­‐ mentalitet. Den største motivation hos de unge soldater er oplevelsen, som udsendelsen vil give dem, og også fælleskabet og den anerkendelse, der ligger heri, er en stor motivationsfaktor for en karriere i Forsvaret. Alle disse faktorer kan diskuteres som et ikke-­‐legitimt grundlag for Forsvaret at sende de unge i krig på, da faktorerne overskygger konsekvenserne.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato16 dec. 2016
Antal sider69
VejledereBent Eisenreich

Emneord

  • PTSD
  • Forsvaret
  • Risikovillighed
  • Anerkendelse
  • Legitimitet