Ungdomsselvmord i Grønland

Nina Maria Elmstrøm Lorentsen, Radhika Vang Jensen, Anna Bølling-Ladegaard, Nanna Bruun Capion & Sabine Lyø Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract: Vi vil i vores projekt undersøge, hvordan man kan forstå og forklare selvmord og selvmordsadfærd i Grønland. Grønland har verdens højeste selvmordsrate, som i særlig grad er udbredt blandt ungdommen, og derfor mener vi, at det er relevant at analysere selvmordsfænomenet som et kollektivt problem. På denne baggrund har vi valgt at inddrage en sociologisk forklaringsramme, for at belyse de sociale problemer og de samfundsmæssige udviklinger, der kan have påvirket selvmordsraterne. For at opnå en kritisk distance til vores sociologiske empiri, har vi yderligere valgt at inddrage en postkolonial forklaringsramme. Årsagen til dette er, at det kan være vanskeligt at begribe et socialt problem på tværs af kulturer, og derfor har vi fundet det nødvendigt at belyse den måde, hvorpå vores anvendte kilder italesætter problematikken.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 dec. 2011
VejledereHeidi Bojsen

Emneord

  • Grønland
  • Selvmord
  • Ungdom
  • Modernitet