Ungdomshuset - den kommunikative handlen og det magtfrie rum: Ungdomshuset - Communicative Action and Powerfree Discourse

Bo Karlsen, Anne Sofie Lei, Søren Kühl, Alexander Højfeldt Lund, Maria Vikmann & Kirstine Kjær Pedersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Opgaven tager udgangspunkt i Habermas’ ideal om den kommunikative handlen i et magtfrit rum og søges at stilles op som repræsenterende Ungdomshuset. Hvorvidt idealet er til stede og fungerer i Ungdomshuset, som ytrer at benytte sig af konsensusdemokrati, vil blive analyseret og kritiseret, ud fra teoretikeren Michel Foucault. Om styringsformen påvirkede de aktioner bevægelsen lavede i forbindelse med rydningen den 1. marts 2007, og hvilke budskaber der lå til grund for dem, vil blive analyseret i anden del af analysen. Endvidere vil kommunikationsteoretikerne McCombes og Shawn inddrages, i forhold til, hvordan disse budskaber og aktioner blev modtaget i pressen og om pressen eventuelt vinklede historierne. The assignment is based on the ideal of communicative action in a powerfree discourse formulated by Habermas and is intended to be used representative of Ungdomshuset. Whether the ideal occurs and works in Ungdomshuset, which declares to use a democracy based on consensus, will be analysed and critisised using the theories of Michel Foucault. Whether the structure of control had an influence on the actions and happenings which the movement arranged prior, and after the clearing of the house and the removal of the users on March 1. 2007 and which messages were intended to reach the public will be analysed in the second part of the analysis. Furthermore the communication theoretics McCombes and Shaw will be used to analyse how these actions and messages were obtained and used by the press.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2007
VejledereKristine Juul

Emneord

 • Initiativet for flere Ungdomshuse
 • Konsensus
 • 16. december
 • Pressen
 • Shaw
 • Consensus
 • Kommunikative handlen
 • McCombs
 • Dahlgren
 • Foreningen for flere Operahuse
 • Civil disorbidience
 • Ungdomshuset
 • Dortheavej
 • Habermas
 • Magtfrie rum
 • Powerfree Discourse
 • Foucault
 • Civil ulydighed
 • Communicative Action
 • Press