Ungdommens Røde Kors: Praktikprojektrapport

Sofie Staunstrup Lund

Studenteropgave: Kandidatprojekt

Abstrakt

Denne praktikprojektrapport tager udgangspunkt i et praktikforløb over 5 måneder hos Ungdommens Røde Kors. Den er skrevet ud fra faget psykologi, på 3. semester af kandidatuddannelsen ’Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier og Psykologi’ på Roskilde Universitet.
Rapporten tager udgangspunkt i den nye organisering, der blev indført i Ungdommens Røde Kors i 2017. Rapportens analyser udfoldes ved brug af empiri som er skabt gennem den kvalitative metode semistruktureret interview. Analyserne er organiseret i fire temaer; styrker ved den nye organisering, udfordringer ved den nye organisering, behovet for en ny organisering og kulturforandring. Det bliver analyseret og diskuteret tema for tema hvordan to frivillige fra Ungdommens Røde Kors har oplevet den nye organisering. Empirien bliver analyseret med udgangspunkt i klassiske organisationspsykologiske lærebøger. Rapporten tager afsæt i en filosofisk hermeneutisk videnskabsteori og der inddrages derfor løbende egne forforståelser omkring den nye organisering. Ydermere reflekteres der afslutningsvist over praktikforløbet og hvilke kompetencer jeg har opnået.

UddannelserSundhedsfremme og Sundhedsstrategier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jan. 2019
Antal sider28
VejledereHanne Themsen

Emneord

  • Praktik
  • Ungdommens Røde Kors
  • Ny organisering
  • organisationsteori
  • organisationspsykologi