Undtagelse og Stilstand

Jonas Thy Østengaard & Andreas Møller Hansen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I nærværende undersøgelse vil vi tage udgangspunkt i den italienske filosof Giorgio Agambens (f. 1942) historiebrug og tidsbegreb. Den historiske dimension i Agambens samtidsdiagnoser er på samme tid det, der vækker størst interesse og det, der har forstret mest kritisk debat, både på medieniveau og i akademisk sammenhæng. Vi har i vores forsøg på at forstå, hvorfor dette er tilfældet, og for at karakterisere hans særlige historiebrug og tidsbegreb fokuseret på at undersøge hans relation til Walter Benjamins (1892-1940) historiefilosofi, som Agamben selv nævner som grundlag for sin tænkning. Undersøgelsen af Benjamins historiefilosofis rolle for Agambens historiebrug og tidsbegreb åbner op for muligheden af at komme med både en karakteristik af Agambens historiebrug og tidsbegreb samt, på baggrund af vores analyse, en kritisk stillingtagen til, på hvilke områder Agambens aktualisering af Benjamin er berettiget, og på hvilke områder denne synes mere problematisk. Dette vil i sidste ende gøre os i stand til at forstå, hvilken rolle Benjamin har for Agamben.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) KandidatHistorie, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jan. 2016
VejledereMichael Harbsmeier & Anne Elisabeth Sejten

Emneord

  • Giorgio Agamben
  • Walter Benjamin
  • Philosophy of History