Undersøgelse af sammenhængen mellem støkiometri og superledning i YBa2Cu3O6+x: Investigation of dependencies between stoichiometry and superconducting properties in YBa2Cu3O6+x

Victor Jupin, Esben Kramer, Johannes L Johnsen, Sune T Andersen, Dan A Nielsen & Christian Bierlich

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

(Danish abstract follows) This is an experimental survey into the properties of the superconducting ceramic YBa2Cu3O6+x. We investigate the dependencies of certain properties on the oxygen stoichiometry, namely the superconducting transition temperature (Tc) and the diamagnetic behaviour (Meissner-effect). The oxygen content x is established using x-ray powder diffraction and comparing with a plot of lattice constants versus oxygen stoichiometry (see reference 1). We report excellent agreement with a theoretical plot of Tc versus x (see reference 13) in the fully doped sample, but an unexpected Tc~30K for the underdoped sample (x ~ 0.2). Dette er en eksperimentiel undersøgelse af den keramiske høj-temperatur superleder YBa2Cu3O6+x. Vi undersøger sammenhængenmellem oxygen-støkiometri og superledning, navnlig overgangstemperatur til superledende tilstand (Tc) og den diamagnetiske opførsel (Meissner-effekt). Iltindholdet x bestemmes ved hjælp af røntgendiffraktion og en graf over gitterkonstanternes sammenhæng med iltindholdet (se kilde 1). Vi finder for den fuldt iltede prøve en fin overensstemmelse med en teoretisk sammenhæng mellem Tc og x (se kilde 13), men konstaterer meget overraskende superledning ved ca. 30K for vores reducerede prøve (x ~ 0,2). i

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2006

Emneord

  • Superledning
  • Superconductor
  • diamagnetisme
  • Superleder
  • Røntgendiffraktion
  • YBCO
  • Meissner