Undersøgelse af projektledelse i en innovativ organisation

Asbjørn Vedsted, Rasmus Nyland Kristensen & Kasper Hovby Lind Letort

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Gennem denne rapport vil forskellige begreber i kontekst til strukturen i en innovative og alternative organisation blive belyst for at udlede signifikante indikationers indflydelse of effekt. For at komme mere virkelighedsnær i casen relaterer vi de teoretiske aspekter, så tingene sættes i perspektiv. Det beror på en enestående case med organisationen INSP! som genstandsfelt. Begreberne i rapporten, der knytter sig til strukturen, er følgende: kultur, innovation, ledelses og beslutningsprocesser, risiko, usikkerhed, fleksibilitet og succeskriterier. Det er forsøgt at finde sammenhænge i begreberne ud fra den indsamlede empiriske kvalitative data, som består af interviews, deltagerobservationer og dokumentanalyse. Der tegner sig et billede af en varierende sammenhæng af alle begreberne, hvortil det er svært at adskille dem. Opsummeret er det vigtigt for en innovativ organisation at bevare en høj grad af fleksibilitet ved arbejdsprocesser og opgaver med en lav grad af formaliteter og faste procedurer. Dette er essentielt, når ledelsen ønsker at optimere et projekts processer.

UddannelserErhvervsøkonomi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato31 maj 2016
Antal sider66
VejledereAnders Peter Hansen