Undersøgelse af indholdet af PCB-congenere i konventionel og økologisk sødmælk

Isabella Brasch Palme, Stine Maagaard Hansen, Amanda Clemmensen & Cillia Victoria Bech Sparrewath

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I denne rapport vil vi undersøge hvor store mængder PCB, der er til stede i konventionel og økolo-gisk dansk sødmælk. PCB’er er en gruppe af persisterende organiske forurenere, der blev forbudt af Stockholm-konventionen. PCB blev brugt i stor udstrækning, indtil det blev ulovliggjort i Dan-mark i 1980’erne. Lave niveauer af PCB er blevet fundet i både dyre- og modermælk i adskillige andre undersøgelser, hvoraf størstedelen af disse er fra udlandet. I denne rapport ekstraherede vi PCB fra konventionel og økologisk mælk ved brug af en modificeret standardmetode for PCB-ekstraktion af fødevarer. Efter gentagende rensningsprocedurer blev prøverne målt på GC-MS med PCB52 13C som intern standard. PCB blev fundet i både den konventionelle og økologiske mælk med en total sum på hhv. 14,1 ng/g mælk, 403,5 ng/g fedt og 3,22 ng/g mælk, 92,0 ng/g fedt. For at sammenligne den fundne mængde PCB med grænseværdien sat af EU (iPCB6: 40 ng/g fedt), blev PCB’erne fra iPCB6 udvalgt fra de fundne PCB’er i mælkeprøven. Mængden af iPCB6 i den kon-ventionelle og økologiske mælkeprøve er hhv. 30,3 ng/g fedt og 81,6 ng/g fedt. I alt er 12 PCB’er detekteret i den økologiske prøve, hvoraf fem er i iPCB6. I alt er 4 PCB’er detekteret i den kon-ventionelle prøve, hvoraf én er i iPCB6. På grund af store usikkerheder er det ikke muligt at be-stemme hvilken mælkeprøve, der indeholder den højeste mængde PCB. Når de fundne PCB-mængder sammenlignes med resultater fra andre undersøgelser, kan vi se, at vores resultater er meget højere end deres.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato27 maj 2019
Antal sider88
VejledereJohn Mortensen

Emneord

 • PCB
 • polyklorerede bifenyler
 • mælk
 • DL-PCB
 • NDL-PCB
 • TEF
 • TEQ
 • GC-MS
 • økologisk mælk
 • konventionel mælk
 • iPCB6
 • grænseværdi