Undersøgelse af hedgehog signalerings effekt på cellecyklus under påvirkning af cyclopamin og lithium

Ida Kyhnauv, Anna Sørensen, Tobias Larsen, Malene Pedersen, David Gleerup & Camilla Habo

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I denne rapport er der blevet undersøgt effekten på cellevækst ved påvirkning af hedgehog signalering med cyclopamin og lithium som inhibitorer, med fokus på at forårsage cellecyklus arrest. Li virker som en inhibitor på GSK3-β, der forhindrer nedbrydelsen af primært cilium. Cyclopamin derimod virker som inhibitor på Smo, der er en receptor, som aktiveres via det primære cilium ved initiering af celledeling, der forstyrrer Hedgehog pathway. I den forbindelse er der blevet arbejdet eksperimentelt med nyreceller fra frø arten xenopus. Der er blevet lavet 4 forskellige forsøg hvor der er blevet tilsat opløsninger af både natrium, lithium og cyclopamin. Cellerne er blevet undersøgt morfologisk ved hjælp af mikroskop og cellerne er blevet talt med coulter counter. Det blev konkluderet at cyclopamin virker som en inhibitor på hedgehog signalering, i det den fører til cellecyklusarrest. Der blev observeret et kraftigt fald i celleproliferation, dog ses denne effekt kun ved konfluente celler, hvor cyclopamin fører til apoptose hos enkeltceller. Derfor antages det at cellecyklusarresten vedligeholdes af signalering via. celle-cellekontakt. Yderligere skal det nævnes at cyclopamins effekt aftager efter 4 til 5 dage. For lithium ved 10mM observeres der en høj procentdel små celler. Ved 5 mM blev der observeret domer efter 72 timer, og et lavere antal apoptotiske celler, samt en halvering af celletallet i forhold til kontrollen. Dette tyder på, at denne koncentration af lithium forøger hastigheden på cellernes differentiering, det formodes derfor at lithium forstærker primær cilium, der dermed fører til tidligere differentiering. Ved den kombinerede påvirkning af lithium og cyclopamin ses der kun en effekt tilsvarende den fra prøven med lithium.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2015
VejledereHenning F. Bjerregaard

Emneord

  • lithium
  • hedgehog
  • inhibitor
  • GSK3
  • cyclopamin