Undersøgelse af en model for spredning af hospitalserhvervet methicillinresistente Staphylococcus aureus

Joanna Karolina Eriksen, Johanne Gudmand-Høyer, Kristine Bak Nielsen, Morten Kastrup Blemmer & Paul Henckel

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet tager udgangspunkt i en matematisk model opstillet af McBryde et al. [2007], som simulerer den hospitalserhvervede spredning af patientinfektioner med methicillin-resistente Staphyloccocus aureus (MRSA) på en intensivafdeling. Projektets formål er at afdække, hvilke forudsigelser og resultater modellen kommer med, og hvordan man ud fra disse kan lave anbefalinger til forholdsregler imod hospitalserhvervet MRSA. Vi analyserer og forholder os kritisk til modelopbygningen og resultaterne. Modellen er bygget op om en lang række antagelser vedrørende spredning af MRSA og indeholder parametre, der knytter sig til disse antagelser. For at forholde os kritisk til resultaterne laver vi en variation af parametrene. Modellen findes både i en stokastisk og en deterministisk udgave, og vi diskuterer betydningen af dette. I vores diskussion har vi sat modellen ind i en bredere kontekst, hvor vi går i dybden med modellens antagelser, mål for resultater og gyldighed. Formålet er at placere McBryde et al. [2007] i forhold til genstandsfeltet om matematisk modellering af hospitalserhvervede infektioner med antibiotikaresistente bakterier. ---------------------------------------------------------------------------------------- The starting point for the project is a mathematical model made by McBryde et al. [2007]. The model simulates the hospital acquired spread of patient infection with Methicillin-resistant Staphyloccocus aureus (MRSA) in an intensive care unit. We clarify the predictions and results of the model. The purpose of this is to infer on how to make recommendations for interventions against hospital acquired MRSA. We analyse and take a critical standpoint regarding the construction of the model and our results. Many assumptions regarding to the spread of MRSA lie in the foundation of the model which can also be recognized in the parameters it includes. We discuss the importance of the two versions of the model which is both stochastic and deterministic. Furthermore we find it important to put the model into a broader perspective by discussing the assumptions behind, measurements for the output of the results and overall applicability. The purpose of this discussion is to be able to place McBryde et al. [2007] in a wider context of research projects with a mathematical approach to hospital acquired infections by antibiotic resistant bacteria.

UddannelserMatematik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jun. 2008
VejledereCarsten Lunde Pedersen

Emneord

  • mrsa
  • epidemiology
  • model analysis
  • Methicillin-resistant Staphyloccocus aureus
  • hospital
  • modelling