Undersøgelse af dialyseapparater i sundhedssektoren

Sara Louise Hansen, Louise Snowman, Kasper Smed Nielsen, Anders Dithmarsen & Mathias Hvam

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet er et 3. semesterprojekt, som handler om patienter med nyreproblemer og om deres situation og deres identitet. Projektet omhandler patienternes opfattelse af sygdommen og om deres måde at opfatte deres situation på, samt hvordan dette har betydning for deres valg af dialysebehandling. Hertil handler projektet om et nyt dialyseapparat, som er under udvikling, og vi vil gennem denne rapport vise, hvordan Nanodialysis, som udvikler dette apparat, ikke tager højde for patienternes sygdomsopfattelse og situation. Gennem undersøgelser på Herlev Hospital har vi fundet ud af, at patienterne opfatter deres sygdom forskelligt, men at de alle er fælles om at lave en meningssammenhæng, sådan at de kan passe deres sygdom ind i deres liv og selvopfattelse. Vi vil gennem rapporten inddrage teorier og metoder, der viser, hvor vigtigt det er at inddrage patienterne, når man skal undersøge samspillet mellem mennesker og teknologi.

UddannelserBasis - Humanistisk-Teknologisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 dec. 2010
VejledereFinn M. Sommer

Emneord

  • patientinddragelse
  • menneskesyn
  • oplevelse af sammenhæng
  • patologisk
  • sundhedssektoren
  • dialyse