Undersøgelse af alkoholers indflydelse på DMPCs smeltetemperatur: An investigation of the influence of alcohols on the melting point depression of DMPC

Lars Hervig Jacobsen & Tanja Josefsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Formålet med rapporten er at undersøge, hvorvidt der er basis for, at foretage en sammenligning af teoretisk forudsete smeltetemperaturssænkninger, med eksperimentelle resultater. De eksperimentelle data er opsamlet fra DSC-scanninger på DMPC/alkoholblandinger. Alkoholerne er pentanol, hexanol, heptanol og octanol. De teoretiske data er fra en model af (Heimburg, 2007, kapitel 7)). Begge datasæt analyseres som henholdsvis enthalpiændringen og varmekapaciteten som funktion af temperaturen. I sammenhæng med dette aflæses smeltepunktstemperaturen. Konklusionen er at modellen forudsiger et fald i smeltetemperaturssænkningen, som følge af større andele af alkohol i lipiden. Denne tendens kan også ses ud af eksperimentet. Størrelserne af temperatursænkningerne er dog ikke sammenlignelige. Vi vurderer at sammmenligningsgrundlaget forsvinder pga. usikkerhederne.

UddannelserFysik, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato8 jan. 2008
VejledereDorthe Posselt

Emneord

  • smeltetemperatur
  • faseskift
  • differentiel scannings kalorimetri
  • DSC
  • alkohol
  • DMPC
  • lipid
  • smeltepunkt