Underklassens repræsentation i samtidslitteraturen

Signe Elvstrom

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstract Dette projekt søger at belyse hvorvidt det er rimeligt at betragte Asta Olivia Nordenhof som repræsentant for underklassen. Ved Analyse af digtsamlingen ”det nemme og det ensomme” af Asta Olivia Nordenhof og inddragelse af sociologisk teori af Pierre Bourdieu søger projektet at diskuterer klassebegrebet i forhold til Nordenhofs litteratur. Projektet bygger på en undren over hvad der sker, når en marginaliseret gruppe bruger litteraturen til at udtrykke sig igennem, da de ellers ikke har en stemme i den offentlige debat. Via analysen kommer projektet frem til, at de to digte ”varmen og tømmermændene..” og ” når man er vokset på med vold og sex..” beskæftiger sig med klassebegrebet i det ene digt eksplicit hvorimod det i det andet digt indgår i et mere lyrisk materiale. Digtenes temaer er opvækst, at tilpasse sig, barndomsminder, det private, hverdagsliv, underklassen/ dem der ikke passer ind, feminisme og samfund, død/liv og det gode i livet. Ud fra analysen og ved at inddragelse teori af Pierre Bourdieu om feltet og individets habitus og kapitaler, diskuteres det hvorvidt Asta Olivia repræsenterer underklassen i hendes digtsamlingen det nemme og det ensomme. Diskussion viser, at Nordenhof repræsenterer underklassen idet hun viser en mangel på økonomisk, social og kultureel kapital og en splittelse i habitus. Digtene fortæller også at hun mener at samfundsstrukturen skal ændres i stedet for at pege fingre af den enkelte, og at hun ser det at skrive som en måde at få en stemme i en debat.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jun. 2014

Emneord

  • Litteratur
  • Nordenhof
  • Klasse
  • Bourdiau
  • underklasse
  • repræsentation