Ultra Nyt - nyheder i børnehøjde

Amalie Nellegaard Andersen, Helena Benedikte Pallesgaard, Oliver William Gunner & Liv Saalbach Holse

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger DR’s nye nyhedsprogram til børn, Ultra Nyt. Formålet er at undersøge, om målgruppen opfatter programmet efter Ultra Nyts ønskede intentioner. Dette gøres ud fra en produktanalyse, hvor vi analyserer en udsendelse og supplerer denne med et kvalitativt interview med programredaktøren. Gennem analysen ses det, at Ultra Nyt forsøger at skabe et trygt verdensbillede hos seerne samtidig med, at de forsøger at lære dem relevant samfundsstof. Efterfølgende undersøger vi børnenes opfattelser af programmet gennem seks fokusgruppeinterviews med informanter i alderen 9-11 år. Herigennem ses det, at børn i højere grad forstår nyheder, når der bliver anvendt virkemidler i form af børn som subjekter i nyhedsindslagene samt et sprog, som de forstår. Det medfører, at børns til tider fragmenterede nyhedsbillede bliver sat i en forståelig ramme. Til sidst diskuteres Ultra Nyt ud fra nutidige tendenser inden for tv-markedet med henblik på, hvorfor børn er blevet en ny interessegruppe.

UddannelserKommunikation, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato28 jun. 2013
VejledereKasper Bering Liisberg

Emneord

  • Kirsten Drotner
  • Nyheder til børn
  • Børnenyheder
  • Ultra Nyt
  • DR
  • Receptionsanalyse
  • David Buckingham