Uldhåndskrabben, Eriocheir sinensis en ny art i Danmark? The Chinese mitten crab, Eriocheir sinensis a new species in Denmark?

Charlotte K. Hansen, Peter Bjerre, Andreas Græm, Tore H. Hansen & Louise D. Jørgensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Abstrakt Rapporten er udarbejdet med henblik på at vurdere muligheden for en etablering af en yngledygtig bestand af den kinesiske uldhåndskrabbe, Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1854) i Danmark. Ud fra litteratur om E. sinensis, er der lavet en undersøgelse af hvilke krav arten stiller til overlevelse samt redegjort for krabbens levevis og livscyklus med fokus på udviklingen fra æg til juvenil krabbe. Salinitet og temperatur blev sammenholdt, da disse parametre er afgørende for larvernes eksistens og udvikling. Ved hjælp af forholdet mellem disse parametre blev der, ved 13 lokaliteter, dannet et overblik over, hvorvidt betingelserne for en bestands reproduktion er opfyldt. Databehandling blev koncentreret om perioden marts til juni da det er i disse måneder at E. sinensis’ æg klækkes, og de forskellige larvestadier gennemføres. Det blev vurderet om klimaforandringer vil kunne have en gunstig indflydelse på reproduktionsvilkårene for E. sinensis. Det blev konkluderet at E. Sinensis ikke kan reproducere sig i Danmark under nuværende forhold. Er E. sinensis i stand til at forskubbe sin livscyklus to måneder eller forårsager klimaændringer en tilstrækkelig temperaturstigning vil det være muligt for krabben at etablere sig i Danmark. Abstract This article is made with the purpose of estimating the possibilities of a reproducing population of the Chinese mitten crab, Eriocheir sinensis (H. Milne-Edwards, 1854), in Danish waters. Through literature the species’ demands of existence, lifecycle and the crab’s development from egg into juvenile crab has been studied. Temperature and salinity were held together as these parameters are crucial for the development and existence of the larvae. Through the connection between these parameters, the possibilities of reproduction were estimate at 13 locations. The main focus was on data from March to June, because this is the period where the eggs develop into juvenile crabs. Whether future climatic changes were to have a positive impact on the survival of E. sinensis were assessed. It was concluded, that E sinensis is not capable of reproducing itself in Denmark. If E. sinensis is capable of moving its lifecycle two months onwards or will a climatic change make a sufficient rise of temperature, E. sinensis will be capable of reproducing itself in Denmark.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato21 jan. 2008
VejledereKeld Helsgaun

Emneord

  • Eriocheir sinensis
  • Den kinesiske uldhåndskrabbe