Ufaglært & Langtidsledig

Lasse Friis Hansen, Malte Strømgaard, Lasse Treu, Kristian Haug & Kristian Lumbye

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Vi har i dette projekt undersøgt matchgruppe 2-langtidslediges anerkendelsesforhold, ud fra Axel Honneths teori om anerkendelse. Dette fokus udspringer af den seneste tids politiske debat om arbejdsløshed. Vi har konkluderet, at de disse arbejdsløse i en række aspekter af deres tilværelse ikke bliver anerkendt som værdifulde medlemmer af samfundet. De føler sig usynliggjort og nedværdiget i oplevelsen af den politiske debat, mødet med aktiveringssystemet, samt deres nærmiljø. Derudover bliver de juridisk krænket i mødet med aktiveringssystemet, og yderligere får de krænket deres generelle forventning, om at blive behandlet som moralsk autonome individer. Vi har dog erfaret, at Honneths idé om en ”fælles” værdihorisont ikke har været helt gældende, da disse arbejdsløses forståelse af værdihorisont nogen steder synes lidt forskudt fra den hegemoniske måde at forstå værdihorisonten.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jun. 2012
VejledereLise Lotte Hansen

Emneord

  • Kritisk Teori
  • Langtidsledig
  • Ufaglært
  • Anerkendelse
  • Axel Honneth
  • Værdihorisont