Udviklingsstudier indefra - fortællinger fra et fag

Katrine Lindvig & Ane Hebsgaard Andersen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Hvis vi siger Internationale Udviklingsstudier, hvad tænker du så på? Vi tænkte på Internationale Udviklingsstudier (IU) på Roskilde Universitet som et fag, hvor der er historier, der ikke bliver fortalt og former for viden, man afgrænser sig fra. ‘Udviklingsstudier indefra’ indskriver sig i en forskningstradition, der kritisk afsøger egen forskningspraksis idet vi vender blikket indad mod 'os selv',fagets videnskabelige praksis, forskeren og den studerende i feltet – og ikke mod 'de andre' i udviklingslandene. Den kritiske udforskning afspejles gennem hele projektet; vores teoretiske og metodiske tilgang er inspireret af grounded theory såvel som tilgange som Paul Willis etnografiske fantasi og Charles Wright Mills sociologiske fantasi. Vi går til feltet med et åbent forskningsspørgsmål istedet for et forudfattet problem og projektet fungerer som en interaktiv proces, hvor udvælgelse af data, dataindsamling og analyse gensidigt paavirker hinanden.Med vores centrale analytiske greb Fortællinger ønsker vi at understrege vores egen tilstedeværelse i formidlings og fortolkningsprocessen. I Fortællingerne sammenkæder vi personlige erfaringer og dispositioner, institutionelle praksisser, økonomiske forhold og historiske processer, ideer og ideologier fra IU i større helheder. Dette gør det muligt for os at forstå de spændingsfelter, indenfor hvilke den meningsskabende proces finder sted. Det er igennem disse fortællinger, at spændingsfelterne og dermed problemorienteringen i projektet kommer til udtryk. Hvor grounded theory åbner op for nye teoridannelser, er dette projekt et laboratoriestudie, hvor der, istedet for konklusioner, stilles spørgsmål, som kan åbne op for ny refleksion, nye forståelser og derigennem nye meningsdannelser. Målet for dette projekt er, at IU fortsætter som et udviklingsprojekt – hvor udviklingsarbejdet også foregår indenfor egne rækker. Hvis vi siger Internationale Udviklingsstudier, hvad tænker du så på?

UddannelserInternationale Udviklingsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato16 jun. 2009
VejledereSigne Arnfred

Emneord

  • Udviklingsstudier indefra
  • Internationale Udviklingsstudier
  • magt
  • othering
  • sprog
  • Roskilde Universitet