Udviklingsbistandens indvirkning på demokratisering og kapacitetsdannelse i udviklingslande

Lasse Jesper Pedersen & Magnus Falby Lauridsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten består af en deduktiv analyse af hvorvidt ulandsbistand har indvirkning på det demokratiske forhold mellem regering og borger, og den kapacitetsdannelse som ulandsbistandens erklærede mål er at opbygge. Et forhold som vi med Robert A. Dahls teorier vil påvise er en forudsætning for at der kan eksistere et demokrati. Dernæst vil vi i projektet forsøge at redegøre, med udgangspunkt i Charles Tilly, for den proces der skabte de vesteuropæiske nationalstaters kapacitet/institutioner, for derefter at sammenholde denne med de post-koloniale afrikanske stater. Vi vil fremhæve skattens betydning for demokratiet og kapacitetsdannelsen. Ydermere benytter vi os af rentierstat teorier til at belyse andre faktorer der kan have indflydelse på hvordan ulandsbistand har indvirkning på demokratiet. This project report consists of a deductive analyse of how development aid affects the democratic relationship between government and citizens, and the state formation that development aid declarers to build up. A relationship, which we with the help of Robert A. Dahl’s theories want to prove, is a requirement for the existence of a democracy. Then we want to clarify the process that created the west European nation-state’s institutions and capacity, using the theories of Charles Tilly, for the purposes of comparing them with the post-colonial African states. We want to emphasize the significance of tax for the development of democracy and state formation. Furthermore we will use rentier theories to expose other factors of how aid affects democracy and state building.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jun. 2007
VejledereKristine Juul

Emneord

  • Demokrati
  • Rentier stat
  • Accountability
  • Michael L. Ross
  • Charles Tilly
  • Ulandsbistand
  • Skat
  • Robert A. Dahl