Udviklingen af the Germ Theory of Disease - Evolution eller Revolution?

Maj Kamille Møller Nielsen, Annabel Emilie Ryding, Line Emilie Rasmussen Sadolin, Thea Veidiksen, Nynne Emilie Nielsen & Vithusiga Karunanthan

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

The Germ Theory of Disease er den aktuelle sygdomsteori, der forklarer, hvordan infektionssyg-domme er forårsaget af patogener. I dette projekt har vi undersøgt, hvilke forudsætninger, med fo-kus på samtidens begivenheder, eksperimenter og metoder, der muliggjorde etableringen af the Germ Theory of Disease. Dette er gjort gennem en historisk udredning af sygdomsbegrebets udvik-ling, med begyndelse i antikkens Grækenland og teorierne spontan genese, humoralpatologi og mi-asma-teorien, og frem til mikrobiologiens fædre; Louis Pasteur og Robert Koch. Det er særligt deres arbejde med bakteriologi og sygdom i slutningen af 1800-tallet, som etablerede the Germ Theory of Disease, og hvordan vi stadig forebygger og behandler sygdom i dag. Ydermere er der diskuteret og konkluderet på, hvilke forudsætninger, med fokus på samtidens eksperimenter, metoder og tanke-mønstre, som var nødvendige for skiftet til the Germ Theory of Disease, og hvorvidt dette skift i verdenssyn stemmer overens med Kuhns og/eller Poppers definition af videnskabelig udvikling.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 dec. 2018
Antal sider55
VejledereAmalie Thit Jensen

Emneord

 • The Germ Theory of Disease
 • Louis Pasteur
 • Robert Koch
 • Humoralpatologi
 • Miasma
 • Spontan genese
 • Thomas Kuhn
 • Karl Popper
 • Sygdomsbegreb
 • Infektionssygdom
 • Bakterier
 • Patogener
 • Sygdomsteori
 • Paradigmer
 • Paradigmeskift
 • Kritisk rationalisme
 • Falsifikation
 • Videnskabsteori
 • Induktiv
 • Hypotetisk-deduktiv