Udviklingen af de danske folkeskoler: Efter folkeskolereformens implementering

Anders Hyldegård Vangby, Michael Benny Jensen, Amalie Schwartz & Lærke Marie Lyndelse

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I 2013 fremlagde den daværende regering en reform, hvis overordnede mål var at højne det faglige niveau i de danske folkeskoler. Reformen blev skabt ud fra en række kritikpunkter, som var rejst i de foregående årtier. Projektets undersøgelsesfelt fokuserer på reformen første to overordnede mål; at gøre alle elever så dygtige som muligt og at øge tilliden og trivslen i folkeskolen. Dette projekt analyserer folkeskolereformen i en samfundsmæssig kontekst med udgangspunkt i Hartmut Rosas teori om højhastighedssamfundet og Kaj Ove Pedersens beskrivelse af konkurrencestaten for at afdække, hvorvidt disse samfundstypologier præger reformens tiltag. Projektet undersøger endvidere, hvor meget højhastighedssamfundet og konkurrencestaten påvirker folkeskolens udvikling samt elevernes oplevelse af deres skolegang. Undersøgelsen blev foretaget ud fra SFI’s dataindsamling om, hvordan eleverne oplever deres skolegang før og efter reformen, og ud fra interviews af henholdsvis en lærer og en elev, som bidrager med et narrativt perspektiv til analysen. I projektet konkluderes der afslutningsvis, at der med udgangspunkt i de valgte teorier kan argumenteres for, at tendenser fra højhastighedssamfundet og konkurrencestaten har påvirket udviklingen af den danske folkeskole samt elevernes livsverden.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2017
Antal sider64
VejledereKenneth Reinicke

Emneord

  • Folkeskole
  • Folkeskolereformen 2013
  • Konkurrencestaten
  • Højhastighedssamfundet