Udvikling af fotoprogram

Matthias Terney Arason

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt gennemgår de valg og overvejelser der har været i udviklingen af et fotovisningsprogram. Indledningsvis er forskellige fotoprogrammer blevet analyseret for fordele og ulemper. Med den analyse er der udviklet nogle specifikke krav, som det udviklede program forventes at opfylde. De centrale problemstillinger som fremkom af kravende er videre blevet analyseret for, at finde den bedste løsning på dem. De analyserede punkter er GPS-koordinater i billeder, kortvisning, valg af programmeringssprog og GUI-design. Ud fra denne analyse er programmet blevet udviklet i programmeringssproget Python. For at teste om den brugte løsning fungerer, er der udviklet en afprøvningsstrategi. Afprøvningsstrategien vil teste alle de stillede krav ved at indsætte nogle print() funktioner i koden, som returnerer den interessante variabel. Udover afprøvning i forhold til de stillede krav, vil der også blive testet på hvordan programmet reagerer på uregelmæssigheder i inputs. Afprøvningen viste at programmet opfyldet alle de stillede krav. Programmet virker efter hensigten, men har dog nogle problemer, hvis de åbnede filer ikke besidder de forventede data. Dette er dog som forventet.

UddannelserDatalogi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato22 dec. 2014
VejledereMads Rosendahl

Emneord

  • Datalogi
  • Python