Udvalgsrapport til styrkelse af historie i folkeskolen - et læringsmæssigt perspektiv

Mads Thorbjørn Jensen, Rune Larsen & Anna Lund Mortensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Med udgangspunkt i Knud Illeris’ læringsteori, som den kommer til udtryk i Læring (2006), har vi undersøgt de læringsmæssige konsekvenser af Udvalgsrapporten til styrkelse af faget historie i folkeskolen og dennes historiekanon. Vi tog udgangspunkt i en sammenligning af Udvalgsrapporten og Fælles Mål Faghæfte 4, ledende videre til en analyse af kanondebatten for til sidst at slutte med tre kvalitative interviews. Vi kom frem til, at rapportens foreslåede ændringer af historiefaget vil resultere i overvejende assimilative læringsprocesser, som ifølge vores teorivalg ikke er hensigtsmæssige i forhold til samfundets krav om kompetenceudvikling. Desuden er vi kommet frem til at Udvalgsrapporten, gennem dens kanonforslag, kan ses som et forsøg på at skabe sammenhængskraft i et senmoderne samfund.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato22 dec. 2006
VejledereTage Nielsen Carsten

Emneord

 • læring
 • debat
 • kanon
 • trinmål
 • udvalgsrapport
 • CFK
 • Fælles Mål
 • læringsteori
 • avis
 • Illeris
 • Faghæfte 4
 • didaktisk model
 • aktører
 • historie