Udlicitering - begrundelser og virkninger

Mikkel Harboe Burmeister, Anders Mostrup Gudmansen, Maj Baltzarsen & Kasper Bjertrup Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne rapport diskuterer forskellen mellem den offentlige og private sektor, og i hvor høj grad udlicitering er en løsning på de problematikker der eksisterer på det private og offentlige marked. Begrundelserne for udlicitering er ofte, at det sikrer en løsning som er bedst og billigst, men er disse begrundelser videnskabelige eller bunder de nærmere i ideologi? Der er politisk nedsatte råd som behandler spørgsmål vedrørende udlicitering, hvor de alle kommer til konklusioner om at udlicitering kan skabe økonomiske besparelser. Der bliver i denne opgave undersøgt hvorledes rådene kommer til disse slutninger, ved at analysere de empiriske erfaringer der findes om feltet. Yderligere bliver virkninger af udlicitering analyseret, med et fokus på hvilke konsekvenser en markedsliggørelse af den offentlige sektors opgaver.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato17 jan. 2008
VejledereHans Aage