Udlicitering af den aktive beskæftigelsesindsats: Outsourcing the Active Employment Policy in Denmark

Helene Haugsted Sørensen, Christian Cramer Nielsen, Emrah Karadogan, Sarah Larsen Vaabengaard, Karin Loch Hansen, Peter Riis Bøeg, Rasmus Willemoes Nielsen & Eva Cathrine Jensen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt har vi undersøgt, hvilke mulige konsekvenser der kan forekomme for kvaliteten af sagsbehandlingen, når den aktive beskæftigelsesindsats bliver udliciteret til en anden aktør. Vi har skrevet et tværfagligt projekt i politologi samt sociologi, og anvendt Pierre Bourdieus teoribegreber. Derudover gør vi brug af Empowerment, New Public Management og Quasi-marked som strategier i opgaven. Som empiri har vi primært brugt SFI rapporten – Udlicitering af sagsbehandling – andre aktører i beskæftigelsesindsatsen fra 2009. Som tilføjelse til empirien, har vi lavet et interview med en konsulent i hos en privat aktør. Vi er igennem opgaven kommet frem til, at den aktive beskæftigelsesindsats for sagsbehandlere er begrænset af den doxa som hersker på makroplan. Dette kan slutteligt siges, at hæmme kvaliteten i aktiveringsindsatsen./In this project we examine the possible effects and consequences for quality that may occur when the Danish active employment efforts are outsourced. The paper is an interdisciplinary project in political science and sociology, with the use of theories by Pierre Bourdieu. To interpret the meaning of quality and the Danish employment policy, we use Empowerment, New public management and Quasi-market as strategies. The paper concludes mainly upon the analysis by the Nationale Forskningscenter for Velfærd, though an interview with a consultant from a private actor has also been conducted. The paper concludes that the active employment services’ consultants are limited by the doxa ruled by the dominating parts in the macro-field. We conclude that consultants at private actors are oppressed by the official system and therefore the quality of the employment efforts decreases.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2011
VejledereLise Lotte Hansen

Emneord

  • Bourdieu
  • Aktivering
  • Udlicitering
  • Beskæftigelsesindsats