Udenlandske investeringer i afrikansk landbrugsjord

Marianne Mosegaard Madsen, Morten Steensberg, Sebastian Munch Bjerril, Elisabeth Beck Knudsen, Stine Rasmussen & Simone Witstrøm Selsbæk

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I de seneste år er der sket en væsentlig stigning af udenlandske offentlige, og private investeringer i afrikansk landbrugsjord. På baggrund af disse investeringer har vi undersøgt om de har indvirkning på den økonomiske udvikling hos værtslandene. For at belyse dette gør vi brug af en afhængighedsteori og moderniseringsteori for til sidst at diskutere disse bud på økonomisk udvikling sat overfor Afrikas aktuelle situation. Ved Afrikas aktuelle situation forstås der korruption, svage stater og jordrettigheder. Teoretikerne vi bruger til at belyse dette er moderniseringsteoretikeren Walt W. Rostows faseteori og afhængighedsteoretikeren Samir Amins prduktionssektormodel. Gennem vores brede research på emnet kan vi argumentere for at de mange udenlandske investeringer medvirker til en økonomisk vækst hos værtslandene. Dog vil denne vækst ikke nødvendigvis medføre en økonomisk udvikling, da den indtjente kapital ikke altid ender hvor den burde.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2011
VejledereThomas Theis Nielsen

Emneord

  • SSA
  • Investeringer
  • Land grab
  • FDI
  • Afrika