Uddannelsesrelevans på Konkurrenceuniversitetet

Jens Bastian Kjar

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Formålet med dette speciale er at sætte fokus på de institutionelle logikker der er i spil i universitetsverdenens arbejde med uddannelse. Der arbejdes ud fra en undren, der bygger på at man vil have flere højtuddannede, for at styrke den globale konkurrenceevne, og styrke produktiviteten i samfundet. Samtidig vælger politikkerne at dimensionere universiteterne på baggrund af beskæftigelsestal. Her rammes humaniora hårdest. Specialet undersøger hvilke logikker der ligger bag begrebet uddannelsesrelevans, og hvordan de knytter sig op på udviklingen af Konkurrencestaten og Konkurrenceuniversitet. Der gøres bl.a. brug af et casestudie på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet. The purpose of this thesis is to put focus on the institutional logics at risk in the educational work of academia. The starting point is the need for more highly educated people, thereby strengthening global competitiveness and productivity in society. At the same time the politicians decided to cut the number of students on the basis of their employment rate.The humanities and arts took the hardest hit in this process. The thesis explores the logics behind the term “education relevance”, and how they are connected to the development of the Competition State and the Competition University. Amongst others it includes a case study of Faculty of Humanities at University of Copenhagen

UddannelserForvaltning, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato27 apr. 2015
VejlederePeter Nielsen

Emneord

 • humaniora
 • logik
 • globalisering
 • allokativ efficiens
 • kvalitetsudvalg
 • isomorfi
 • konkurrenceuniversitet
 • konkurrencestat
 • universitet
 • relevans
 • new public management
 • erhvervsrelevans
 • produktivitet
 • institutionelle logikker
 • humanistisk fakultet
 • konkurrenceevne
 • relevansbegreb
 • kvalitet
 • uddannelsesrelevans
 • produktivitetskomission
 • dimensionering
 • performance management
 • akademiker
 • neoliberalisme