Uddannelsesparate Unge

Anna-Sofie Bruun, Camilla Baumgarten, Camilla Helner Jensen, Julie Hinze & Stine Bøgh Enevoldsen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Projektrapporten er udarbejdet på baggrund af et feltarbejde foretaget på Center for Kompetence og Beskæftigelse, nærmere bestemt ‘Studiekurs’ som er et program for unge på kontanthjælp, der skal hjælpes til valg af uddannelse. Gennem interviews, observationer og løs snak undersøger vi, hvordan de unge kontanthjælpsmodtagere forhandler deres identitet i forhold til kategoriseringen ‘uddannelsesparat’, som de vil blive underlagt i det nye reformudspil. Vi har ud fra to forskellige teoretiske vinkler, en subjektorienteret og en interaktionsorienteret, belyst hvordan de unges arbejde med valg af uddannelse skaber ambivalens hos den enkelte. Dette er blandt andet grundet den store orienteringsbyrde, som de unge har svært ved at håndtere, hvorfor det bliver uoverskueligt for dem at træffe et valg.

UddannelserBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato30 maj 2013
VejledereJørgen Rafn

Emneord

  • Ambivalens
  • Uddannelsesparat
  • Uddannelse
  • Fokusgruppe
  • Reform
  • Studiekurs
  • Unge
  • Kontanthjælp