Uddannelse og tilfredshed med tilværelsen: Et tværeuropæisk studie

Laura Kryger

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

I dette speciale undersøges direkte og indirekte effekter af højere uddannelsesniveau på tilfredshed med tilværelsen, samt hvilken betydning velfærdsregimer i Europa har for denne sammenhæng. Studiet er baseret på data fra European Quality of Life Survey fra år 2003, 2007, 2011 samt 2016, og analyseret med multilevel modeller med hhv. random intercept, random intercept og slope med crosslevel interaktionsled. Til inddeling af Europas lande i velfærdsregimer anvendes en udvidet version af Esping-Andersen velfærdstypologi. Konklusionen på studiet indeholder to dele. Første del af konklusionen er, at der både er direkte og indirekte effekter af højere uddannelsesniveau på tilfredshed med tilværelsen. Generelt ses, at højere uddannelsesniveau er i sammenhæng med højere tilfredshed med tilværelsen, hvilket formodes at være pga. højere uddannelse medfører bedre forudsætninger for at foretage gode valg. Anden del af konklusionen er, at betydningen af højere uddannelsesniveau for tilfredshed med tilværelsen, varierer efter velfærdsregime. Der ses mindst betydning af højere uddannelsesniveau for tilfredshed med tilværelsen i det nordiske regime, efterfuldt af det angelsaksiske regime, det kontinentale regime, det sydeuropæiske regime og til slut det østeuropæiske regime. Forskellene i betydning af uddannelsesniveau for tilfredshed med tilværelsen efter velfærdsregime antages bl.a. at kunne tilskrives graden af dekommodifikation og stratifikation i samfundet.

UddannelserSocialvidenskab, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato2019
Antal sider75
VejledereAnders Ejrnæs

Emneord

  • Tilfredshed med tilværelsen
  • Uddannelsesniveau
  • Multilevel model