Udbredelsen af ciprofloxacinresistens hos jordbakterier: Udbredelsen af ciprofloxacinresistens hos jordbakterier

Sandra Dalby Johansen, Saida Ibrahim Aden Ahmed, Annmarie Løfgreen Heintz, Bolette Schütt Møller, Mille Anna Lilja & Pernille Herold Jeberg

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Dette projekt omhandler udbredelsen af ciprofloxacinresistens hos jordbakterier. Til at belyse dette er følgende problemformulering formuleret: ”Ved indsamling af tilfældige jordprøver i skov- og parkområder, hvor udbredt er antibiotikaresistens hos jordbakterier mod det syntetiske antibiotikum Ciprofloxacin?”.
Til at undersøge udbredelsen af Ciprofloxacin resistens indsamles jordprøver fra seks forskellige steder i Danmark. Bakterier fra jordprøverne bliver groet på medier med forskellige koncentrationer af Ciprofloxacin. Bakterier som har vokset på plader med Ciprofloxacin udvælges til videre undersøgelse, herunder sekventering og Minimum Inhibitory Concentration (MIC). Sekventeringen bevirker til identifikation af bakteriernes slægt og MIC til at finde ved hvilken koncentration Ciprofloxacin hæmmer bakterievæksten. Resultaterne af MIC analyseres og diskuteres i forhold til bakterieslægt, oprindelse blandt andre. 
På baggrund af analyse og diskussion konkluderes det, at ciprofloxacinresistens er udbredt blandt forskellige typer af jordbakterier som endvidere har oprindelsessteder rundt om i Danmark. Endvidere konkluderes det, at ciprofloxacinresistens forekommer i forskellige niveauer blandt de undersøgte bakterier.

UddannelserMolekylærbiologi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato24 maj 2018
Antal sider45
VejledereLotte Jelsbak

Emneord

  • Ciprofloxacin
  • Antibiotika
  • Antibiotikaresistens
  • Jordbakterier