Tyrkiets tilpasning til EU

Muhittin Ünal, Demet Mona Ferengiz, Hansen Laila, Theresa Bruun Knudsen & Mads Strarup

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Denne projektrapport omhandler Tyrkiets gradvise tilpasning til EU. Vores fokus med rapporten er ikke at tage stilling til hvorvidt Tyrkiet opfylder Københavnskriterierne, men at undersøge hvorledes denne tilpasning er forløbet, og med hvilket resultat. Dette vil vi gøre ved at undersøge de bagvedliggende mekanismer i form af de statslige tiltag, som den tyrkiske stat har implementeret ved en række omfattende reformer. Dette ligger udmærket i forlængelse af vores videnskabsteoretiske valg af kritisk realisme, hvis fokus netop er at kortlægge de bagvedliggende mekanismer. Disse mekanismer vil vi teoretisk underbygge med en politologisk og økonomisk udgangspunkt. Politologisk med Dahl’ demokratibegreber, hvilket yderligere underbygges med Freedom House. Økonomisk vil vi arbejde med Cypher og Dietz’ industriudviklingsteori.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato1 jan. 2006

Emneord

  • EU
  • Økonomi
  • Dahl
  • Demokrati
  • Tyrkiet
  • Freedom House
  • Cypher
  • Dietz