Tyrkiets styreform-fokus på legitimitet

Nicolaj Hæstrup Strøh, Ida Marie Engelhardt Johansen & Jonna Irene Ørris

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

I vores projekt undersøges det forfatningsmæssige system i Tyrkiet. Endvidere undersøger projektet dettes betydning for regimets muligheder i forhold til civilbefolkningen. Det gøres ved brug af den kvalitative tilgang, blandt dem har vi anvendt casestudiemetoden og herunder interview og dokumentanalyse.
På baggrund heraf konkluderes det i projektet, at Tyrkiet har en parlamentarisk udøvende myndighed, indtil forfatningsændringen gennemføres i år 2019, hvor det vil ændre sig til et præsidentielt system. Dette betyder, at præsident Erdogan ikke har en så stor magt som det er nu, da der er tale om et konstitutionelt præsidentembede. Derfor kan forfatningsændringen ses som en måde for Erdogan at institutionalisere den magt, som han nu udøver uden et gyldigt grundlag. Endvidere viser det sig, at sociale og politiske forhold som ulighed, polarisering og klientelisme har en væsentlig indflydelse på regimets adfærd, og dets råderum forhold til den civile befolkning og opbakning herfra. Klientelismen kan eksempelvis ses som en måde, hvorpå regeringen mobiliserer stemmer, mens at ulighed kan gøre det vanskeligt for regimet at sikre sin legitimitet på længere basis.
Slutteligt konkluderes det, at den trumpistiske verdensorden kan ses i forhold til Tyrkiets udvikling, da denne ændrede verdensorden kan gøre det lettere for sådanne stater at bevæge sig i en mere autoritær retning, grundet det fokus man ser på nationale interesser.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider49
VejledereOle Erik Hansen

Emneord

  • Styreform
  • Tyrkiet
  • legitimitet