Tv-Dokumentarens Retorik: - i et formidlingsetisk perspektiv

Casper Fritsch, Jonatan Schellerup, Kasper Zeij, Lea Hjort & Rola El-Dirawi

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projektarbejde har drejet sig om at undersøge om to valgte tv-dokumentarer kan siges at være redelige og dermed etisk forsvarlige i deres brug af retorik, set i et formidlingsetisk perspektiv. Vi har primært anvendt teori om tekstanalyse, argumentationsanalyse, virkemidler, dramaturgi, formidlingsetik, hermeneutik og moralfilosofi Vi har anvendt en hermeneutisk tilgang som metode, hvor vi har analyseret delelementer i forhold til helheden udfra vores egen forståelse af to dokumentarfilm. Derudover har vi undersøgt genrebegrebet ”dokumentar”, samt analyseret de to forskellige dokumentarfilm. Ud fra vores egne fortolkninger, understøttet af vores nuværende teoretiske standpunkt, har vi vurderet ”Er du åndssvag?” som værende uredelig i sin retorik. ”Et glas vand til Johnie” har vi omvendt vurderet som værende redelig, da vi ikke har kunnet forefinde uredelig retorik.

UddannelserFilosofi og Videnskabsteori, (Bachelor/kandidatuddannelse) BasisBasis - Humanistisk Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato26 jun. 2007
VejledereJan Foght Mikkelsen

Emneord

  • retorik
  • formidlingsetik
  • videnskabsteori
  • tekstanalyse
  • filosofi
  • hermeneutik
  • etik
  • Tv dokumentar
  • moral