Tusinian Youth and the Boundaries of Religiousity

Mathias Foged & Rocio Silvina Triboli Pisi

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Hvad betyder det at være religiøs? Religion er ofte blevet opfattet som en separat enhed, bestående af et fast system af tro og skikke, som individer kan udlede deres egen personlige religiøsitet fra. I denne afhandling, argumenterer vi imod dette perspektiv og forsøger at yderligere udvikle konceptualiseringen af religiøsitet. Gennem en etnografisk inspireret, interpretivistisk fremgangsmåde, udforsker vi fænomenet ‘nedefra’, ved at fortolke ungdommens i Tunis’ levede erfaringer, og deres relation til Islam. Vi argumenterer gennem et konceptuelt brug af identitetsforhandling, at religiøsitet manifesteres som et flydende, tvetydigt, og yderst individualiseret koncept. Gennem redegørelserne af vores møder med 21 informanter, illustrerer vi hvordan religiøsitet viser sig som en del af ungdommens identitet, formet mellem individuel agentur og sociale strukturer. Ved at konstruere tilpasningsdygtige og modstridende, men ikke usammenhængende identiteter, er vores informanter i stand til at navigere et religiøst landskab der konsekvent forlanger diametralt modsatte krav fra dem. Ved at kombinere en fleksibel og interdisciplinær metodologi med en teoretisk ramme der operationaliserer koncepter på en måde der giver en alternativ fremgangsmåde til undersøgelsen af religiøsitet, bidrager vi til dets abstraktion, ikke ved at generalisere vores empiriske resultater, men i stedet ved at tilføje til forskningsområdets konceptuelle redskaber.

UddannelserGlobal Studies, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogEngelsk
Udgivelsesdato2 apr. 2019
Antal sider94
VejledereSomdeep Sen