Tryghed i Parkstrøget i Høje Taastrup C: Oplevelsen af tryghed i byrum

Vega Louise Grambye

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Projektet undersøger, hvordan byplanen kan imødekomme behovet for tryghed i Høje Taastrup C. Projektet arbejder sociologisk med tryghed i HTC, og hvad kommunen og COBE vil gøre for at optimere den i parkstrøget. Den oplevede tryghed i parkstrøget er derfor projektets omdrejningspunkt. Projektet tager desuden afsæt i, hvordan byen er nu, og hvordan byplanen umiddelbart kan imødekomme trygheden, da det er uvist, hvordan parkstrøget opleves, når det bliver en realitet. Derfor kan det kun antages, hvordan trygheden kan fremmes i parkstrøget ud fra valget af teori og empiri. Det som projektet finder interessant at undersøge, er oplevelsen af tryghed, og hvordan man igennem planlægningen og arkitekturen kommer derhen. Det handler altså i højere grad om at undersøge, hvordan man helt konkret skaber tryghed i byer som HTC.

UddannelserPlan, By og Proces, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor
SprogDansk
Udgivelsesdato26 maj 2019
Antal sider36
VejledereLasse Martin Koefoed

Emneord

  • Høje Taastrup C
  • Byplanlægning
  • Tryghed
  • Arkitektur
  • Indretning
  • Byrum
  • Psykologi