Trusler mod danskheden - en kritisk diskursanalyse af Dansk Folkeparti

Katrine Birksø Larsen, Nathalie Perregaards, Ida Marie Jakobsen, Ulaano Salim & Lærke Øland Frederiksen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Trusler mod danskheden – en kritisk diskursanalyse af Dansk Folkeparti I rapporten undersøger vi, hvordan Dansk Folkepartis opfattelse af trusler mod den danske nationalidentitet kommer til udtryk i Pia Kjærsgaards årsmødetale fra 2001 og partiets valgfilm fra 2007. Dette gør vi igennem en diskursanalyse med udgangspunkt i Norman Faircloughs teori og ved hjælp af nogle begreber fra Ernesto Laclau og Chantal Mouffe. Som sidste led i diskursanalysen bruger vi sociologiske teorier fra Ulrich Beck, Zygmunt Bauman og Benedict Anderson til at undersøge, hvilke samfundsmæssige årsager der kan være til, at Dansk Folkepartis diskurser opstår. Rapporten konkluderer, at Dansk Folkeparti på baggrund af usikkerhed og angst for uhåndgribelige farer og igennem en konstruktion af danskheden skaber et forestillet nationalt fællesskab.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato20 jan. 2009
VejledereChristel Stormhøj

Emneord

  • danskhed
  • national identitet
  • nationalisme
  • diskursanalyse
  • trusler
  • Dansk Folkeparti