Trump, Women's March og kvindeudvikling: En analyse af præsident Donald Trumps påvirkning af kvinder i USA

Timian Simone Schwicker, Celine Wassar Kirk & Olivia Post Kreutzmann

Studenteropgave: Basisprojekt

Abstrakt

Vores formål med denne opgave er at analysere og beskrive Præsident Trumps indflydelse på kvinder i USA. Vi spørger hvorledes der eksisterer dominansforhold i USA siden Donald Trumps indsættelse som præsident. Vi spørger også om den politiske dagsorden på kvindeområdet er tegn på et kønsligt tovtrækkeri om kvinder rettigheder og herudover hvilken rolle Trumps rolle er på kønsområdet. For at besvare disse spørgsmål analyserer vi Trumps offentlige fremtræden og person ved hjælp af Kate Millets teori om patriarkatet. Vi analyserer også Trumps retorik og hvilke signaler han sender med sin kontroversielle optræden. Denne opgave ser også på hvordan Judit Butler’s kønsteori og Pierre Bourdieu’s teori om symbolsk vold, for at forklare hvorfor amerikanske kvinder gik til fanerne i forbindelse med de omfattende Women’s Marches. Herefter diskuteres vores analyse, hvor vi ser hvordan de analyserede faktorer danner et større billede og hvordan dette billede ser ud. Opgaven konkluderes efterfølgende og den perspektiveres. Konklusionen er at, USA’s borgere har vist deres modvilje mod Trump i form af Womens Marches og at denne modvilje er opstået da han, modsat tidligere Republikanere som blot opretholdte et passivt arbejde med kvinderettigheder, er han i færd med et forsøg på at indskrænke kvinder rettigheder og symboliserer et forældet kvindesyn.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato19 dec. 2017
Antal sider50
VejledereKeld Buciek

Emneord

  • Trumpisme
  • Kvinder
  • USA