Tropomyosin Isoforms in Muscles

Soffie Marie Sophie Bram Pedersen, Laura Emilie Schmidt & Gitte Berg

Studenteropgave: Fagmodulprojekt

Abstrakt

Tropomyosin er et vigtig regulerende protein i muskelvæv. Forskellige isoformer af tropomyosin eksisterer, men dette projekt fokuserede på de tværstribede muskler og deres opbygning, samt stabi-liteten af αα og αβ isoformerne af tropomyosin. Tropomyosin blev ekstraheret fra en kanins baglår- og rygmuskel. Tre forsøg blev udført, hvilket gik ud på at undersøge komposition og koncentrationen, sammensætningen ved brug af SDS gel og UV spektroskopi, samt tropomyosins stabilitet blev un-dersøgt ved brug af trypsin kløvning. Ud fra vores resultater blev det observeret at oprensningen ikke gik som planlagt, blandt andet var der stadig andre proteiner såsom actin, myosin og troponin tilbage i vores prøver. Vi kunne ud fra SDS gelerne se at der var en forskel i ratioen mellem koncentrationerne af α og β kæderne, samt at der var en tendens for rygmusklen til at have flere αα end αβ bånd. Kon-centrationerne af isoformerne kunne dog ikke beregnes da oprensningen ikke gik som forventet. Da-taanalysen for α og β sekvenserne (vildkanin og Homo sapiens α og β kæder) viste at αα som forventet var mere stabil end αβ. Vi kunne dog ikke konkludere ud fra trypsin kløvningen at αα var mere stabil end αβ, dog kunne vi konkludere ud fra sekvensdataanalysen af α og β, at αα var mere stabil end αβ, fordi αα havde 27 og αβ havde 22 aminosyre sekvenser der som fulgte heptad repeat.

UddannelserBasis - Naturvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogEngelsk
Udgivelsesdato17 dec. 2019
Antal sider73
VejledereSøren Hvidt

Emneord

  • tropomyosin