Tro og vrangforestillinger - en analyse af Lars von Triers Antichrist

Jens Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

I dette projekt analyseres Lars von Triers film, "Antichrist". Dette gøres på baggrund af Friedrich Nietzsches bog, "Antikrist". Nogle af de væsentligste pointer og begreber i bogen uddrages, og filmen analyseres ud fra disse. Også bogen "Geniet" (om Lars von Trier) indgår i projektet, til at kaste lys over visse pointer. Fokus i projektet ligger på manden og kvinden i "Antichrist", og disses forhold til kristendommen, naturen, ondskab, begær, sorg og skyld. Projektet sluttes af med en diskussion af kvindens rolle i forhold til sin søns død. Her inddrages filmene "Breaking the Waves" og "Dancer in the Dark" for at diskutere temaerne tro, vrangforestillinger, selvopofrelse og selvbebrejdelse som gennemgående i visse af von Triers film.

UddannelserDansk, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato6 maj 2011

Emneord

  • Antichrist, Antikrist
  • Filmanalyse, , Friedrich Nietzsche,
  • Lars von Trier