Tro, håb og hooliganisme: Faith Hope and Hooliganism

Matilde Basse Poniewozik, Krista Bjerknæs Fallesen, Christine Strube Nielsen & Sandra Springborg Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Resumé Vi har valgt at fokusere på hooliganisme som et social konstrueret fænomen. I den forbindelse vil vi se på, hvordan hooliganismen er opstået som begreb og hvordan hooligankulturen er til stede i det danske samfund. Vi har startet med at komme med en redegørelse for, hvad en hooligan er og hvordan fænomenet har bredt sig fra England til Danmark, og resten af Verden. Dette har vi gjort for at kunne få en forståelse af, hvad der har bragt hooligankulturen til Danmark. Dernæst har vi redegjort for Loven om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder. Dette har vi gjort for at få en fornemmelse, af nogle af de indgreb og tiltag, der er blevet taget ifm. bekæmpelsen af hooliganisme. I den forbindelse har vi redegjort for nogle af de mest centrale punkter i loven, bl.a. den nationale karantæne (som i daglige tale kaldes hooliganregistret) og autorisation af kontrollører. Vi har derudover redegjort for de sociale forhold og den sociale ulighed i Danmark, for at se om det kunne være en af grundende til den stigende hooliganisme. Endvidere har vi foretaget et interview og en deltagerobservation ifm. projektet. Vi har gjort brug af teoretikerne Norbert Elias og Eric Dunning civilisations- og figurationsteorier, da de har arbejdet med sportssociologi og især hooliganisme. Derudover har vi gjort brug af Anthony Giddens’ teori om det senmoderne samfund. Giddens har arbejdet sammen med Elias og har skrevet sin master i fodboldhistoriens udvikling. Afslutningsvis har vi suppleret med Zygmunt Bauman og hans teori om fællesskab. Disse teorier har ledet os frem til vores analyse. Her har vi analyseret på de forskellige teoriers syn på hooliganisme, for at kunne forstå fænomenets konstruktion og eksistens i det danske samfund. Her vil vores interview og deltagerobservation være med til at underbygge de forskellige teoriers syn på hooliganisme. Sidst har vi diskuteret om de initiativer og tiltag, der er iværksat mod bekæmpelsen af hooliganisme, for at se, hvor virksomme de har været. Her har vi bl.a. diskuteret hooliganregistrets succes, eller mangel herpå, og mulige løsninger på problematikken. Alt dette har ledt os frem til vores konklusion, hvor vi har konkluderet at hooliganismen er og fortsat vil være en problematik i Danmark pga. den stigende ulighed og samfundets struktur. Vi er endvidere nået frem til, at de føromtalte initiativer, ikke har virket efter hensigten. Dette leder os frem til vores bud på fremtidige indsatsområder.

UddannelserBasis - Samfundsvidenskabelig Bacheloruddannelse, (Bachelor uddannelse) Basis
SprogDansk
Udgivelsesdato18 dec. 2013
VejledereMathilde Dissing Christensen

Emneord

  • socialt konstrueret fænomen
  • hooliganisme