Trekantshandelen i København - en usynlig historie?

Anders Boyer Nielsen, Camilla Nørholm Edens & Sophie Lund-Hansen

Studenteropgave: Semesterprojekt

Abstrakt

Dette projekt tager udgangspunkt i det geografiske stedsbegreb til at undersøge spor efter den danske trekantshandel i København. Stedsbegrebet lægger op til distinktion mellem materielt og mentalt rum, og i projektet kortlægger vi det materielle rum ved hjælp af foto-kartering af tre byområder i København, i hvilken forbindelse vi afsøger rummet for spor efter trekantshandelen. Til at kortlægge opfattelser af København som sted har vi indsamlet mentale kort, som vi analyserer med henblik på at afsøge dette mentale rum for spor efter trekantshandelen i opfattelsen af København som sted. Vore resultater peger på, at der er adskillige spor af trekantshandelen i det materielle rum, men at de er svære at få øje på, hvis man ikke besidder en specifik viden på området. Vi har kun i ringe grad været i stand til at spore en bevidsthed om trekantshandelen i opfattelsen af København som sted, hvilket kan ses som en konsekvens af denne histories relative usynlighed i det materielle rum og vice versa. På denne baggrund har vi diskuteret, hvordan man ved at arbejde i henholdsvis det materielle og mentale rum, der udgør København som sted, kan bidrage til at formidle historien om trekantshandelen her. I denne forbindelse peger vi på, at en hjemlig debat om den nationale fortælling, vi reproducerer om Danmark og Københavns rolle heri, synes at udgøre et vigtigt grundlag for at kunne handle fremadrettet i forhold til at gøre trekantshandelen til en større del af bevidstheden om Danmarks og Københavns historie.

UddannelserGeografi, (Bachelor/kandidatuddannelse) Bachelor el. kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato19 jan. 2012
VejledereKeld Buciek

Emneord

  • Kolonimagt
  • København
  • Sted
  • Frederiksstaden
  • Trekantshandel
  • Christianshavn
  • Assistens Kirkegård
  • Dansk Vestindien