Travlhed er blevet den nye levestandard

Julie Skovgaard Jakobsen & Louise Lunde Pedersen

Studenteropgave: Speciale

Abstrakt

Følgende speciale har til formål at undersøge hvorfor unge i alderen 25-35 år oplever at have travlt, samt hvilken indvirkning travlheden har på dem. Til at belyse dette vil teoretikerne Erving Goffman, Roland Paulsen, Rasmus Willig og Hartmut Rosa. Metodisk er der anvendt et kvalitativt forskningsdesign, hvor der er blevet indsamlet empiri via det semistruktureret interview. Informantgruppen består af unge mellem 25-35 år, der har en akademisk baggrund og som er ansat under fleksible arbejdstider. Det empiriske materiale vil blive holdt op imod de teoretiske perspektiver. Dermed vil specialets analyse bestå af en diskussion omkring, hvorledes det er muligt at anvende de forskellige teoretiske perspektiver til at besvare spørgsmålet omkring unges oplevelse af travlhed. Der lægges her særligt vægt på de teoriernes anvendelighed i forhold til det empiriske materiale, samt hvorledes teorierne bidrager til at forstå travlhedens omfang. Specialet fund bygger at standarden for travlhed har rykket sig, da det er blevet sværere for individet at forsvare sig mod konkurrencen. Dermed er travlheden blevet en levestandard, som den enkelte anser som værende normen og noget de må indordne sig efter for at have succes i livet. Samtidig er travlheden blevet en så integreret del af individet, og individet oplever dermed at hvis ikke de har travlt så sker der ingen udvikling og dermed spildes tiden.

UddannelserArbejdslivsstudier, (Bachelor/kandidatuddannelse) Kandidat
SprogDansk
Udgivelsesdato3 jun. 2019
Antal sider80
VejledereHelge Hvid

Emneord

  • Travl
  • Travlhed
  • Acceleration
  • Samfundsmæssig konkurrence
  • Tid
  • Tilgængelighed